UCLA vs. Stanford (2019) - herewegobru
Reily Buechler / Savvy Simo