UCLA vs. Loyola Marymount (2014) - herewegobru
Savvy Simo / Taylor Schlener